Ontstaan historische collectie.

 

 

 

De huidige Historische Collectie is ontstaan uit artikelen die door collega’s de moeite waard werden gevonden om als leermiddel te kunnen fungeren, danwel als dierbare herinnering bewaard werden.

De collectie groeide, omdat bij vernieuwingen en veranderingen telkens nieuwe voorwerpen, documentatie en foto’s binnen kwamen. Helaas is veel historisch materiaal verloren gegaan. Dit is echter een logisch gevolg van vernieuwingen en reorganisaties, omdat op het moment van de overgang de historische waarde nog niet kan worden ingeschat.

 

Via de eigen opleidingsscholen aan de Boezemdwarsstraat, Oudedijk en de Heer Bokelweg, kwamen de spullen, na het verdwijnen van die scholen, als verzameling, aan de Westblaak terecht.

In 1998 kon de Historische Collectie worden ondergebracht in een ruimte van de voormalige politiedrukkerij aan de Boezemsingel, achter het wijkbureau Crooswijk.

Daar werd de collectie, mede door de tomeloze inzet van vrijwilligers, zichtbaarder voor collega’s en publiek.

Bij de oprichting van de Nationale Politie op 1 januari 2013, werden de regio’s Rotterdam-Rijnmond en

Zuid-Holland Zuid, samengevoegd en vormden samen de ‘Eenheid’ Rotterdam.

Dordrecht dat reeds in 1220 Stadsrechten verkreeg, beleefde eenzelfde ontwikkeling als de Politie Rotterdam. Doch de geschiedschrijving dan wel het bewaren van historisch erfgoed heeft séparé plaatsgevonden en is terug te vinden op www.erfgoedcentrumdiep.nl.  Mocht dit toepasbaar zijn binnen de Historische Collectie Politie Eenheid Rotterdam, zal dit te zijner tijd worden aangevuld.

Binnen de Nationale politie, vindt de Politie Eenheid Rotterdam, een reden om de collectie te handhaven.

 

Er wordt steeds gestreefd naar een professionelere opzet en een attractievere presentatie 

zodat het voor jong en oud interessant is om de Historische Collectie te bezoeken.