Reorganisatie in 1992.

 

Waarom al weer een reorganisatie zal menigeen zich hebben afgevraagd? De reden was tamelijk eenvoudig. Een brede evaluatie van het in 1985 ingezette veranderingsproces had uitgewezen dat op veel punten vooruitgang was geboekt maar dat voor een aantal belangrijke aspecten voor een fundamentele doorbraak moest worden gekozen, anders zou op den duur het  totale proces in gevaar komen. De plattegrond van Schiedam kwam voor de dienders er heel anders uit te zien omdat de stad vanaf 3 oktober 1992 was verdeeld over drie wijkteams.  De teams gingen zelfstandig opereren en door een uitgekiend dienstrooster waren de wijken permanent bezet. De teams kregen meer beslissingsbevoegdheid, eigen materiaal, en eigen auto’s

 

Er hebben verschillende reorganisaties plaats gevonden. Dit alles om zo effectief mogelijk te kunnen werken en het personeel optimaal in te kunnen zetten. De grootste landelijke reorganisatie vond plaats in 1994. De Rijkspolitie hield op te bestaan en er werden door het hele land nieuwe regio’s gevormd. Zo ontstond de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, waarin 12 districten werden verenigd. Schiedam werd  District 2 en hierdoor veranderde de functie van het hoofdbureau aan het Bijdorpplein in een districtsbureau.

 

In 2005 werd District 1 bestaande uit Hoek van Holland, Maassluis en Vlaardingen en District 2, Schiedam, samengevoegd tot een District 1 met de naam Waterweg Noord. Het bureau Bijdorpplein werd nu een wijkbureau. Het districtsbureau staat in Vlaardingen.

 

In 2013 is er wederom een landelijke reorganisatie geweest waardoor een nationale politie is ontstaan. De naam “Regiopolitie Rotterdam”  is vervangen door “ Politie Eenheid Rotterdam”.  Ook in deze organisatie blijft Schiedam vallen onder District 1.