Hoofdbureau

 

De eerste werkplek voor de gemeentepolitie Schiedam, waar ook de Schout en zijn rakkers hun huisvesting hebben gehad, was onder het stadhuis aan de Grote Markt. Toen het politiebureau onder het stadhuis werd opgeheven betrok men tot 1920 een gebouw aan de overzijde, op de hoek van de Grote Markt en de Hoogstraat. Daarna werd een groot herenhuis aan de Lange Nieuwstraat 55 ingericht als hoofdbureau.

 

Dit voormalige herenhuis is regelmatig verbouwd. Zo werden er stukken aangebouwd om te voldoen aan de uitbreiding van verschillende afdelingen en de garage. Op 10 november 1964 werd de eerste paal geslagen voor een grote uitbreiding van het bureau. In aanwezigheid van vele hoogwaardigheidsbekleders bracht burgemeester Roelfsema in herinnering hoe in 1951 de plannen waren ontstaan om een garage te bouwen en daar een nieuw gebouw omheen te groeperen. Na het slaan van de paal vorderde door de jaren heen in verschillende fasen de nieuwbouw. Er kwam een meldkamer, garage, schietkelder (onder het bureau), verschillende afdelingen kregen een eigen onderkomen zoals de recherche, kinderpolitie, technische recherche, vreemdelingendienst, verkeersdienst, herkennings- en inlichtingendienst. Er kwam ook een moderne cellengalerij. 

 

Op 9 maart 1973 was dan zover. Er was geen officiële opening maar voor de Schiedamse bevolking was het op  9 en 10 maart ‘Open huis’. Op die tweede dag had om 16.00 uur de laatste bezoeker het bureau verlaten. Het bleek dat er 4157 belangstellenden waren geweest.

 

Uiteindelijk werd het huidige hoofdbureau aan het Bijdorpplein 1 op 19 september 1990 door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken mevr. drs. I.C. Dales officieel geopend. Na de landelijke reorganisatie  in 1994 raakte dit bureau zijn functie als hoofdbureau kwijt en werd het een districts- en later een wijkbureau omdat de gemeente Schiedam ging vallen onder de Regiopolitie Rotterdam Rijnmond. Hierover later meer.