Volvo.

 

Teneinde de verkeerspolitie in de gelegenheid te stellen, het sneller wordende verkeersbeeld te kunnen volgen, mede gezien het feit dat de Rijksweg A13 tussen Rotterdam en Rijswijk in een convenant beurtelings door de korpsen Rotterdam, Delft en Den Haag besurveilleerd moest worden, werd er gekozen tot de aanschaf van snellere voertuigen.

Het politiekorps Delft reed met een Ford Versailles, Rijswijk met een Ford Galaxy en Rotterdam schafte hiervoor in 1960 de Volvo Amazon aan. In de standaard kleuren blauw met een wit dak. In 1966 werden ze in wit uitgevoerd zoals alle andere politievoertuigen.

 

In 1969 werden ze vervangen door BMW 2000.

 

Toen in 1975 de DAF personenauto’s overgingen naar het merk Volvo, werden eerst uit de reserves van de Rijkspolitie en later via de dealer Volvo’s 343 aangeschaft. Zij werden niet als surveillancevoertuig gebruikt en werden niet herkenbaar in de standaard kleuren gebruikt.

 

Van de Volvo Amazon, is een rijdend exemplaar in de Historische Collectie aanwezig.