Geachte bezoeker,

 

Welkom op de site van de Historische Collectie Politie van de Eenheid Rotterdam.

Een site en collectie die drijft op de inzet van gedreven vrijwilligers, vaak oud-medewerkers.

Daar heb ik veel waardering voor.

 

De site en natuurlijk ook de daadwerkelijke collectie welke zich bevindt in het pand aan

de Boezemsingel 12, geeft een breed beeld van de politie in Rotterdam en omgeving over

de eeuwen heen. Het is van belang dat die kennis bewaard blijft. Wanneer je het verleden

niet kent kun je ook de toekomst niet bepalen.

 

Ik ben niet geheel onbevooroordeeld, maar of we als organisatie nu de gemeentepolitie

waren, een korps of zoals nu een eenheid binnen de Nationale Politie:

‘Rotterdam’ loopt vaak voorop als het gaat om nieuwe technische snufjes of de aanpak van

onderzoeken. Inventief en vol lef.

 

U komt vast tot eenzelfde conclusie.

 

Veel leesplezier gewenst.

 

 

Hoogachtend,

Frank Paauw

Politiechef Eenheid Rotterdam